ROCK HOSTEL
ROCK HOSTEL
ROCK HOSTEL
ROCK HOSTEL

ROCK HOSTEL

Thông tin dự án:
Thiết kế : TAA DESIGN

Địa điểm công trình : Đà Nẵng, Việt Nam
Diện tích đất : 100m2
Chức năng : Hostel
Tình trạng : Đang thi công