HONEY BEACH RESORT
HONEY BEACH RESORT
HONEY BEACH RESORT
HONEY BEACH RESORT
HONEY BEACH RESORT
HONEY BEACH RESORT
HONEY BEACH RESORT
HONEY BEACH RESORT
HONEY BEACH RESORT

HONEY BEACH RESORT

HONEY BEACH RESORT

Tình trạng: 

Nhiệm vụ thiết kế: Quy hoạch chi tiết kiến trúc tỷ lệ 1/500

Diện tích đất: 126.994 m2

Kiến trúc sư chủ trì: Nguyễn Văn Thiên

Nhóm thiết kế: 

Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI – DU LỊCH ĐẠI LỘC