3E HOTEL I Q1
3E HOTEL I Q1
3E HOTEL I Q1
3E HOTEL I Q1
3E HOTEL I Q1
3E HOTEL I Q1
3E HOTEL I Q1
3E HOTEL I Q1
3E HOTEL I Q1
3E HOTEL I Q1
3E HOTEL I Q1
3E HOTEL I Q1
3E HOTEL I Q1
3E HOTEL I Q1
3E HOTEL I Q1
3E HOTEL I Q1
3E HOTEL I Q1
3E HOTEL I Q1

3E HOTEL I Q1

Thông tin dự án:
Thiết kế kiến trúc : TAA DESIGN

Chủ đầu tư : 3E Hotel Saigonese
Địa điểm công trình : Quận 1, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chức năng : Cải tạo khách sạn.
Tình trạng : Hoàn thiện tháng 12/2017

Nhiếp ảnh : Hiroyuki Oki